MAAK JE EIGEN CHATROOM

Beheer je eigen chatroom en word Roomeigenaar!

Uitleg hoe je een eigen chatroom aan kunt maken

- Je kunt als je dat graag wilt een eigen (gratis) chatroom aanmaken
- Maak een chatroom aan door te typen: /join #Jeroomnaam, dan heb je je eigen room
- Ongeregistreerde chatrooms verdwijnen weer als je de room verlaat, en je bent je rechten dan kwijt
- Het is mogelijk om je chatroom te registreren, dan blijft de chatroom op je naam staan
- Als je je chatroom verlaat, en er zit niemand meer in, dan word je geregistreerde chatroom onzichtbaar, en pas weer zichtbaar als er iemand in zit
- Je chatroom registreren gaat als volgt, typ: /msg chanserv register #Roomnaam Wachtwoord Beschrijving (dit kan alleen als je chatnaam geregistreerd is), zie ook de registreeroptie onder de Menu-knop
- Om je chatnaam te registreren, typ je: /msg nickserv register jewachtwoord jemailadres, zie ook de registreeroptie onder de Menu-knop
- Identificeren op de chat doe je door in het beginscherm je wachtwoord in te vullen
- Tip: Als je chatnaam op de chat geregistreerd is, dan kom je in aanmerking voor een vHost (IP Verberger), wil je graag een vHost, ga dan naar de chatroom #VirtualHost en vraag een vHost aan
- Regels eigen chatroom: Je mag niet werven voor jouw eigen chatroom uit andere chatrooms
- Als je een chatroom hebt aangemaakt voor je eigen radiostation, dan dien je zelf zorg te dragen voor de rechtenafdracht aan Buma/Stemra en Sena, Chatmee.nl is hiervoor niet verantwoordelijk
- Je mag geen muziek via de webcam aan andere chatters laten horen, dit is geen regel van Chatmee.nl, maar zo is de wetgeving, bij overtreding riskeer je een fikse boete
- In je eigen chatroom mag je naar eigen inzicht kicken en bannen, Network Administrators bemoeien zich niet met jouw chatroom
- Het Beheer kan te allen tijde een chatroom zonder opgave van reden van de chatserver verwijderen
- Wil je graag met je chatroom in de chatroomlijst komen? Vraag dit dan aan bij een van de Network Administrators
- Wil je graag een directe link naar je chatroom hebben? Vraag dit dan aan bij een van de Network Administrators
- Wil je graag een chat (eventueel met cams) op je eigen website hebben? Kies dan voor een IFrame chat (zie: http://www.lightirc.com/iframe.html en vul in bij IRC server: Lulmee.nl) en plaats de IFrame code op je eigen website, raadpleeg een Network Administrator als je er niet uit komt
- Heb je nog vragen? Raadpleeg dan een Network Administrator in de #Adminbox (in de avonden zijn de Network Administrators meestal wel aanwezig)

Wat kun je doen in je eigen chatroom?

- Topic van je room aanpassen, typ: /topic #Roomnaam jetopic
- Eigen bot plaatsen in je chatroom of vraag om een bot (Tip: Heb je een radiostream? Dan kun je de titels van de afgespeelde nummers op de chat laten tonen middels een IRC Bot (AMIP), de Network Administrators helpen je hier graag mee)
- Andere chatters Admin maken in jouw chatroom, automatische rechten kun je ze geven, mits hun chatnaam is geregistreerd op de chatserver (/msg chanserv AOP #Roomnaam add naamchatter)
- Voor overige commando's kun je het web raadplegen of vraag een van de Network Administrators om hulp